Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand
Jens P. Jacobsen
E-mail:
post(snabel-a)stottekredsen.dk

Kasserer
Ingelise Schmidt
E-mail: ingelise_schmidt(snabel-a)@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bo Rytter Pedersen
E-mail: bo-rytter(snabel-a)live.dk

Bestyrelsesmedlem
Ingelise Schmidt
E-mail: ingelise_schmidt(snabel-a)@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karin Nevermann
E-mail: karin.n.jacobsen(snabel-a)gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Jensen
E-mail: bjlj.jensen(snabel-a)city.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Fedders
E-mail: marianneis(snabela)live.dk

Bestyrelsesmedlem
Rene Overgaard Jørgensen

E-mail: tovrup26(snabela)gmail.com

Suppleant
Pia Lausten

E-mail: lausten(snabela)privat.com

Suppleant
Brita Frederiksen

E-mail: bfrederiksen(snabela)hotmail.dk