Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand
Jens P. Jacobsen
E-mail:
post(snabel-a)stottekredsen.dk

Kasserer
Ingelise Schmidt
E-mail: ingelise_schmidt(snabel-a)hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bo Rytter Pedersen
E-mail: bo-rytter(snabel-a)live.dk

Bestyrelsesmedlem
Pia Lausten
E-mail: lausten(snabel-a)privat.com

Bestyrelsesmedlem
Peter Madsen Greve
E-mail: petermadsengreve(snabel-a)gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Marianne Fedders
E-mail: marianneis(snabel-a)live.dk

Bestyrelsesmedlem
Rene Overgaard Jørgensen

E-mail: tovrup26(snabel-a)gmail.com

Suppleant
Mogens Rønnov